วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1 “ร่วมสร้างประเทศไทย...ด้วยการให้”

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรเจ้าภาพร่วม คือ 1.มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4. กรุงเทพมหานคร 5. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 6.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 7. สยามพารากอน 8. สยามเซ็นเตอร์ 9.สยามดิสคัฟเวอรี่ 10.อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) รวม 11 องค์กร และองค์กรภาคเครือข่ายรวม 102 องค์กรในการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1 “ร่วมสร้างประเทศไทย ... ด้วยการให้” เมื่อวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2552 บนพื้นที่ของหอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ และพาร์คพารากอน รวมถึงพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสกายวอร์คบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพของเยาวชนให้แก่สังคมได้รับรู้ เกิดการถอดบทเรียนการทำกิจกรรมของเยาวชนในวงกว้าง ตลอดจนเกิดเครือข่ายพูนพลังเยาวชนอย่างจริงจังครั้งแรกของประเทศไทย
งานประกอบด้วย
1. นิทรรศการ แสดงเรื่องราวดีๆ ของเยาวชนตัวอย่าง 10 ประเด็น (กว่า170 ตัวอย่าง จาก 102 องค์กรภาคีเครือข่าย)
2. เสวนาวิชาการ ถอดความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนมุมมอง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สร้างกระแสสังคม ด้านการพัฒนาเยาวชน (38 เรื่อง )
3. กิจกรรมสาธิต และ Workshop ความรู้, เทคนิค, เครื่องมือการทำงาน สำหรับพัฒนาเยาวชน และพี่เลี้ยง (53 กิจกรรม)
4. เวทีการแสดงหลายรสหลากสีสัน ของเยาวชนจากทั่วประเทศ กว่า 38 รายการ
กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ
1. สอนเต้น B-Boy
2. การวาดการ์ตูนอย่างง่าย
3. ดนตรีคลาสสิค
4. นิทานความดี
5. ศิลปะการทำหน้ากาก และทำอักษรเบลล์เพื่อคนตาบอด

ไม่มีความคิดเห็น: