วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2552

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2552 อันเป็นปีที่ 8 ที่ได้ประกาศให้รางวัล โดยจัดงานแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ร่วมในการแถลงข่าว
ผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 600,000 บาท ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน โดยมี ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะจำนวน 28 ท่าน จาก 15 หน่วยงาน มีผลงานการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ หรือที่กันว่า “ปุ๋ยสั่งตัด” ทำให้เกษตรกรลดค่าปุ๋ยในการผลิตข้าวได้ถึงร้อยละ 47 และผลผลิตข้าวก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ได้ สำหรับข้าวโพด ถ้าใช้ปุ๋ยสั่งตัดจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าร้อยละ 30 นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้พัฒนาชุดเครื่องมือวิเคราะห์ดิน ที่เกษตรกรสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
ในส่วนนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทบุคคล ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 400,000 บาท ได้แก่ ได้แก่ รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน ข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด เป็นแผ่นไฮโดรเจลชนิดย่อยสลายได้ปลอดภัยในร่างกายมนุษย์ ใช้ห้ามเลือดต่ออวัยวะอ่อนนุ่มที่ตกเลือดขณะผ่าตัด ซึ่งผลิตจากผลแป้งข้าวเจ้าไทยเป็นวัตถุดิบหลัก และผลงาน วัสดุเย็บแผลชนิดย่อยสลายได้ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า เป็นวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยเดี่ยวชนิดย่อยสลายได้ ใช้เย็บแผลหรืออวัยวะอ่อนนุ่มในร่างกายมนุษย์ขณะกำลังผ่าตัด
สำหรับผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท มี 2 รางวัล ได้แก่ ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง เทคโนโลยีนี้จะทำให้อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยมีศักยภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น และยังสามารถประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้กับทางทหารได้ เช่น เกราะกันกระสุนและเกราะกันระเบิดน้ำหนักเบา
และ ดร.ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผลงานการพัฒนาแผ่นอะคริลิกนำแสงประหยัดพลังงาน โดยใช้สารช่วยในการกระจายแสง ทำให้แผ่นแผ่นอะคริลิกให้ความสว่างที่ได้รับจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แม้ ในยามค่ำคืน อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าของต่างประเทศ
โดยผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรุ่นใหม่ จะเข้ารับรางวัลประติมากรรมเรือใบซูเปอร์มดและเหรียญรางวัลเรือใบซูเปอร์มด ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท.35) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: