วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สสส. เปิดตัวโครงการ “กีฬาคือยาวิเศษ” ดึง 3 นักกีฬาทีมชาติ หวังกระตุ้นคนไทย ห่างไกลหวัด 2009

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทยขณะนี้พบว่า มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ A (H1N1) คิดเป็นร้อยละ 87 ของอำเภอในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยต่อแสนประชากรในแต่ละช่วงอายุ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 5 - 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยเรียน ทำให้เกิดการระบาดเป็นอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) จำนวน 52 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 68.42 ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวถือเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนคนไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกคนมีภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัด 2009 ได้ทั้งสิ้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา สสส.ได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยหันมาตระหนักและใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัด 2009 อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานรวมพลังกองทัพไทยต้านหวัด 2009, โครงการ "ปังปอนด์ยุวทูตวัยใส กับปฏิบัติการ ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด รวมพลังสู้หวัด" ร่วมกับกทม.และโรงพยาบาลกรุงเทพ ฯลฯ และล่าสุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด ด้วยความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา ภายใต้ชื่อ “โครงการกีฬาคือยาวิเศษ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทย เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัด 2009 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นเป้าหมายของโครงการที่ว่า “คนไทยแข็งแรง ปลอดภัย ห่างไกลโรคหวัด” นอกจากนี้ ยังได้เชิญ 3 นักกีฬาทีมชาติไทยชื่อดังได้แก่ ลีซอ- ธีรเทพ วิโนทัย, แทมมี่ - แทมมารีน ธนสุกาญจน์ และโจ้ – สืบศักดิ์ ผันสืบร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการในครั้งนี้อีกด้วย
สำหรับโครงการ “กีฬาคือยาวิเศษ” จะเน้นให้ความรู้และวิธีการรับมืออย่างง่ายและดีที่สุดสำหรับทุกคนคือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและปราศจากไวรัสและโรคไข้หวัด 2009 โดยเบื้องต้น สสส.จะจัดกิจกรรมโรดโชว์ เดินสายทำกิจกรรมต่างๆกับกลุ่มคนทำงาน, นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปยังสถานที่ชุมชนต่างๆทั่วกทม.และปริมณฑลรวมทั้งสิ้น 27 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กย.- เดือนพย. 2552 เพื่อเป็นการเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวประชาชนชาวไทยหันมาใส่ใจ ในการออกกำลังกายกันมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรง ดั่งคำที่ว่า“กีฬา คือ ยาวิเศษ”

ไม่มีความคิดเห็น: