วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ซื้อขายวันแรก

วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ และ ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมยินดีกับ สมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ พลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สตาร์ส ไมโคร เล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) และไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ในโอกาสเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อ " SMT"

ไม่มีความคิดเห็น: