วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

cpf เปิดตัวโครงการซีพีเอฟ เพื่อชีวิตยั่งยืน ออกหนังโฆษณา CSR ชุดแรก

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม ออกหนังโฆษณาชุดแรก เรื่องราวการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ภายใต้ “โครงการซีพีเอฟ เพื่อชีวิตยั่งยืน” โดยใช้แนวคิด ทุกๆวันของ CP คือ CSR ที่ดำเนินธุรกิจบนหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ธุรกิจที่ทำต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อบริษัท แล้วถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือ Core Value ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น: