วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ICT รุกอัดเว็บร้าย ตัดตอนสูญเสียนับหมื่นล้านบาท

กระทรวง ICT รุกหนักปราบปรามเว็บผิดกฎหมาย ระดมคนไทยทั่วประเทศ แจ้งเบาะแสง่ายๆ ผ่านสายด่วน 1212 เชื่อเว็บร้ายตายสนิท ก่อนชาติสูญเงินนับหมื่นล้านบาท
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า กระทรวง ICT มีนโยบายที่จะปราบปรามเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะใช้มาตรการด้านกฎหมายสูงสุดกับเว็บไซต์ที่แอบแฝงผิดกฎหมายในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการตักเตือนและตัดตอนเว็บไซต์ที่กำลังจะนำความเสียหาย และเสื่อมเสียเข้ามาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ปัจจุบันเว็บไซต์ผิดกฎหมายได้ส่งผลเสียหายและสูญเสียทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ อาจคิดเป็นมูลค่าประมาณหมื่นล้านบาทต่อปี แม้จะมีการป้องกันปราบปรามมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ปิดเว็บร้ายไปแล้วกว่า 19,000 URL แยกเป็นเว็บที่กระทบต่อความมั่นคง 10,578 URL เว็บที่เผยแพร่ข้อมูลเข้าข่ายลามกอนาจาร-ขายยาไม่ได้รับใบอนุญาต 8,474 URL และเว็บเกี่ยวกับการพนัน 72 URL ซึ่งหลังจากที่สายด่วน 1212 และอีเมล์ 1212@mict.mail.go.th ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสเว็บอันตรายเข้ามามากกว่า 500 ราย และกระทรวงฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องเรียนอีกกว่า 100 รายที่เผชิญภัยอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถดำเนินการในการปิดกั้นเว็บผิดกฎหมายและพัฒนาการต่อสู้กับเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ยังต้องอาศัยเวลาเพื่อขจัดเว็บไม่หวังดีที่ยังมีอยู่ เพราะจะมีการใช้เทคนิครูปแบบใหม่ ๆ แอบแฝงเข้ามาเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับนานาประเทศ
ดังนั้น กระทรวง ICT จึงได้จัดทำโครงการร่วมพลังคนไทยแจ้งภัยร้ายทางอินเทอร์เน็ตผ่านสายด่วน 1212 ขึ้น เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเร่งปราบปรามเว็บอันตรายให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ “สร้างสรรค์โลกออนไลน์ หยุดเว็บร้ายโทร 1212” ไปตามสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และร่วมสร้างสังคมออนไลน์ของประเทศไทยให้เป็นสังคมที่ปลอดจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมต่อไป
“การปราบปรามจะสำเร็จลุล่วงไปได้นั้น ส่วนสำคัญคือ การร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ที่จะช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบ แจ้งเบาะแสมายังกระทรวง ICT โดยเราจะเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแสเว็บร้ายผ่านสายด่วน 1212 เพื่อกระจายการรับรู้ให้มากที่สุด ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ทีดีที่ทุกคนจากทุกภาคส่วนจะเข้ามามีส่วนร่วมต่อบทบาทสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย อันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ” ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: