วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดตัวแผนประกันภัยสำเร็จรูป “กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม” (KRUNGSRI Cancer Prompt)

ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง (ที่ 3จากขวา ) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน ) นายกฤษณ์ จันทโนทก (ที่ 2จากขวา ) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประกันภัยธนพัทธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน ) และนายชูศักดิ์ สาลี (ที่ 3จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน )
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแผนความคุ้มครองภัยจากโรคมะเร็ง “กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม” (KRUNGSRI Cancer Prompt) คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะที่ตรวจพบครั้งแรก (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) ให้ความคุ้มครองสูงถึง 200,000 บาท ด้วยค่าเบี้ยประกันเพียง 1,999 บาท ต่อปี สมัครง่ายที่สาขาของธนาคาร เพียงแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
นายรอยย์ กุนารา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรคมะเร็งนับว่าเป็นหนึ่งในโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมาก สำหรับคนไทยนั้นจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวนมาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) พัฒนาแผนประกันภัยสำเร็จรูป “กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม” (KRUNGSRI Cancer Prompt) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้เอาประกันภัยหากตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ทุกระยะเป็นครั้งแรก โดยเน้นความสะดวกในการซื้อ เพราะเป็นแผนประกันภัยสำเร็จรูปบรรจุกล่องในซีรีส์กรุงศรี พร้อม ต่อเนื่องจากกรุงศรี พีเอ พร้อม และกรุงศรี ออโต้ พร้อม ที่ออกมาก่อนหน้าและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมพัฒนาแผนประกันภัย “กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม” (KRUNGSRI Cancer Prompt) จากความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยของบริษัท และความต้องการของลูกค้าที่มองหาเครื่องมือบรรเทาความเสี่ยงภัยจากโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการซื้อในราคาที่เหมาะสม และในอนาคตบริษัทศรีอยุธยาประกันภัยและธนาคารกรุงศรีอยุธยายังมีแผนงานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ร่วมกันเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าต่อไป
ทั้งนี้ แผนประกันภัย “กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม” เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก รวมถึงมะเร็งไฝดำหรือเมลลาโนม่า (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) โดยให้ความคุ้มครองสูงถึง 200,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าเบี้ยประกันเพียง 1,999 บาทต่อปีราคาเดียว โดยผู้ต้องการความคุ้มครองนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-50 ปี ไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเอาประกันภัย และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์ โดยไม่มีการ เพิ่มค่าเบี้ยประกันเมื่อต่ออายุในปีต่อไป ผู้สนใจสามารถซื้อแผนประกันนี้ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องกรอก ใบสมัคร ใช้เพียงชื่อ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งระบุใน ใบรับชำระเงินเป็นหลักฐานในการซื้อประกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของความคุ้มครองจากแผนประกันภัยสำเร็จรูป “กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม” ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ KRUNGSRI Call Center 1572 หรือเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา http://www.krungsri.com/

ไม่มีความคิดเห็น: