วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กลุ่ม ปตท. เฟ้นหาคนรุ่นใหม่พัฒนาพลังงาน จัดกิจกรรม Thailand Energy Star Award

ต่อยอดเวทีประชุม ASCOPE 2009 เป็นครั้งแรก กระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเป็นนักพัฒนาพลังงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในอนาคต ผู้ชนะเลิศนอกจากได้รับรางวัลแล้วยังมีสิทธิเยี่ยมชมแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางทะเล เช้าวันนี้ (9 ตุลาคม 2552) เวลา 10.00 น. ที่อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกิจกรรม Thailand Energy Star Award ว่า คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการว่าด้วยปิโตรเลียมของอาเซียน ครั้งที่ 9 (The 9th ASCOPE Conference and Exhibition) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี โดยจะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นกลุ่มเยาวชนที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต
Thailand Energy Star Award เป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่กลุ่ม ปตท. ได้ริเริ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจหรือกำลังศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านพลังงาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานและปิโตรเลียม พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก รวมถึงแนวโน้มการใช้และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ และมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วกว่า 200 คน จาก 19 สถาบันการศึกษา โดยทีมผู้ชนะจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสฝึกงานและเข้าเยี่ยมชมแท่นขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมกลางทะเลของ ปตท. อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องและความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคต
นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่ม ปตท. หวังว่าการประชุม ASCOPE 2009 และการแข่งขันตอบปัญหา Thailand Energy Star Award ในครั้งนี้ จะมีส่วนกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านพลังงานและผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากจะเป็นการจุดประกายให้เยาวชนตระหนักว่าเรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ว ยังนำไปสู่การบ่มเพาะทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานของไทยในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าชมการแข่งขันดังกล่าวได้ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom (Hall 9) ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ โทร 0-2615-1255 ต่อ 123 หรือ www.ascope2009.com

ไม่มีความคิดเห็น: