วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์ เปิดตัวหนังสือ “คู่มือเลี้ยงลูก” ฉบับครบรอบ 25 ปี

ในวาระครบรอบ 25 ปี “คู่มือเลี้ยงลูก” สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์ จัดงานเปิดตัวหนังสือ “คู่มือเลี้ยงลูก” ฉบับปรับปรุงข้อมูลใหม่ทางการแพทย์ ผลงานอันทรงคุณค่าของ ศ. (เกียรติคุณ) พญ.ชนิกา ตู้จินดา โดยได้รับเกียรติจาก จากกุมารแพทย์ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ และ รศ.พญ.พิมล ศรีสุภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเสวนา “เลี้ยงลูกให้เท่าทันโรคและโลกยุคใหม่” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงลูกจากครอบครัวคนดัง ณ ลานสานฝัน TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ศ. (เกียรติคุณ) พญ.ชนิกา ตู้จินดา กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงลูก เจ้าของผลงาน “คู่มือเลี้ยงลูก” กล่าวว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันนอกจากจะเน้นด้านของสุขภาพร่างกายแล้ว ยังต้องเน้นเรื่องจริยธรรม มีจิตวิทยาเข้าถึงจิตใจของเด็ก เพราะโลกสมัยใหม่ สื่อ สิ่งเร้า ที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาท พ่อแม่จึงต้องรู้เท่าทันสถานการณ์และเข้าใจจิตใจลูกให้มากที่สุด
ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปมาก ไม่เหมือนเมื่อ 30 ปีก่อน ที่ปัญหาการเลี้ยงลูกส่วนใหญ่อยู่ที่สุขภาพกาย ทำอย่างไรให้ลูกแข็งแรง กินได้ นอนหลับ ไม่ป่วยไม่ไข้ ได้ฉีดวัคซีนครบถ้วน เป็นเด็กดี เรียนดี เท่านี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พอใจ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป จากประชาการแค่ 30 ล้านคนมาเป็น 67 ล้านคน เมืองขยายมาก โลกกว้างทางไกล มีอะไรกระทบเศรษฐกิจโลกจะกระเทือนถึงไทยทันที ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม มีผลต่อครอบครัว ความต้องการ และการตั้งเป้าหมายของพ่อแม่เปลี่ยนไป อยากให้ลูกอยู่รอดปลอดภัย ไม่เฉพาะร่างกายแข็งแรง แต่ต้องอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็งทั้งสติปัญญา ไอคิว อีคิว รวมถึงอาร์คิว (การสามารถฟื้นหรือปรับตัวได้อย่างเร็วจากความอับโชคหรือการเจ็บปวด) ซึ่งถ้าลูกได้ฝึกหัดได้รู้จักคำว่า “อึด ฮึด สู้” เขาจะมีอาร์คิวที่สมบูรณ์ ซึ่งที่สำคัญพ่อแม่ก็ต้องมีเวลาให้กับลูกและรวมใจเป็นดวงเดียวกันลดทิฐิ เปลี่ยนแปลงตัวเอง และต้องรู้จักและเข้าใจลูกอย่างแท้จริง พ่อแม่จึงเปรียบเสมือนคนปั้นโลกใบนี้ โลกจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพวกเรา เด็กของเราก็จะเป็นผู้ไปสร้างอนาคตข้างหน้าต่อไป
ผู้เขียน : ศ. (เกียรติคุณ) พญ.ชนิกา ตู้จินดา
ขนาดหนังสือ : 19 x 25 ซม.
จำนวนหน้า : 508 หน้า
ราคา : 495 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: