วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 5

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.00 น.ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 โรงภาพยนตร์ที่ 5 สยามพารากอน จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันเกอเธ่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ
ทั้งนี้ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 จัดฉายระหว่างวันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2552 ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค 29 แห่งทุกภูมิภาค
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www3.ipst.ac.th/sciencefilm หรือ http://www.goethe.de/sciencefilmfestival

ไม่มีความคิดเห็น: