วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กรมส่งเสริมฯ เปิดเวทีประกวดร้องเพลง “คนไทยหัวใจสีเขียว” ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษากว่าสองแสนบาท

นาย ภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการประกวดร้องเพลง คนไทยหัวใจสีเขียว Be Green Teen Singing Contest ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่าสองแสนบาท จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การจัดโครงการประกวดร้องเพลง ภายใต้ชื่อ คนไทยหัวใจสีเขียว หรือ Be Green Teen Singing Contest เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน และยังเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านเสียงเพลงได้อีกด้วย
เพลงที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ คนไทยหัวใจสีเขียว Be Green Teen Singing Contest จะต้องแต่งขึ้นมาใหม่มีเนื้อเพลงที่สื่อถึงการเชิญชวนให้ร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
สำหรับรางวัลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดย รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และเกียรติบัตร และ รางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ตามลำดับ
การประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเวทีการแสดงออกของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง www.begreencontest.com นอกจากนี้จะมีการตัดสินพร้อมประกาศผลผู้ชนะ ในวันที่ 4 ธันวาคม ศกนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลด์ และจะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ศกนี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ไม่มีความคิดเห็น: