วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

CT Asia Robotics จำกัด เปิดตัวบริษัท พร้อมหุ่นยนต์ตัวแรกของไทยเพื่อการพาณิชย์

บริษัท CT Asia Robotics จำกัด เปิดตัวบริษัท พร้อมหุ่นยนต์ตัวแรกของไทยที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ พร้อมเตรียมตัวส่งออกหุ่นยนต์ไปตลาดญี่ปุ่นภายใน 3 ปี ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประเดิมหุ่นยนต์ตัวแรกป้อนธุรกิจบริการ พร้อมวางแผนผลิตหุ่นยนต์รองรับการเติบโตของงานอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การเปิดตัวของบริษัท CT Asia Robotics จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์ไทยตัวแรกโดยทีมวิศวกรไทย โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบของไทยเพื่อการพาณิชย์ นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการสร้างความตื่นตัวให้กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยเป็นอย่างมาก หลังจากที่นักศึกษาไทยหลายสถาบันคว้ารางวัลแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ตลอดระยะเวลา 4- 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากเป็นการสร้างตลาดใหม่ รายได้ใหม่ และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมไฮเทค ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการผ่าน สนช. ในการให้การสนับสนุนโครงที่จะก่อให้เกิดการเร่งสร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง
ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.) กล่าวว่า สนช. เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม โดย สนช.สนับสนุนโครงการนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการอัจฉริยะ ของบริษัท CT Asia Robotics จำกัด ซึ่งประเทศไทยต้องการผู้ประกอบการที่สามารถซึมซับและขยายองค์ความรู้ให้ออกมาเป็นสินค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็น “สินค้าสร้างสรรค์” การออกแบบเชิงนวัตกรรม ถือว่าเป็นเครื่องมือในการแปรรูปความคิดทั้งด้านศิลปะและเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทยนั้นถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะสามารถสร้างฐานรายได้ใหม่ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สำนักงานนวัตกรรมฯ กำลังขับเคลื่อนกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของเทคโนโลยี
นายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CT Asia Robotics จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท CT Asia Robotics จำกัด ตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทแนวหน้าของไทยในเวทีธุรกิจหุ่นยนต์ของโลก โดยการพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ รองรับความต้องการของตลาดที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งงานบริการในร้านอาหาร และงานส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด อาทิ งาน Events ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
“ตลาดหุ่นยนต์ของโลกมีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงมาก โดยสมาคมหุ่นยนต์ของญี่ปุ่น( Japan Robot Association ) ประเมินไว้ว่า ในปีพ.ศ.2568 ตลาดหุ่นยนต์ทุกประเภทจะมีมูลค่ารวม 66,400 ล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้เป็นหุ่นยนต์บริการ ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ และในปีพ.ศ.2563 สำนักงาน Industrial Development Bureau ( IDB)หน่วยงานในกระทรวงเศรษฐกิจ ของประเทศไต้หวัน คาดการณ์ว่าตลาดหุ่นยนต์ทุกประเภทจะมีมูลค่ารวม 1,400,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาดรถยนต์ทั้งโลก จากทิศทางตลาดดังกล่าว จึงมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะก่อตั้งบริษัทหุ่นยนต์ที่ผลิตคิดค้นโดยวิศวกรไทยซึ่งได้รับรางวัลแชมป์โลก ซึ่งนอกจากเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ของทีมวิศวกรไทยที่มีความสามารถในระดับโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างตลาดใหม่ให้กับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศด้วย โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนมีหุ่นยนต์ประจำบ้าน (1บ้าน1หุ่นยนต์) ในปีพ.ศ.2562 ”นายเฉลิมพลกล่าว
นายเฉลิมพล กล่าวต่อไปว่า แผนการทำตลาดหุ่นยนต์ไทยตัวแรก (หุ่นยนต์CT) ที่ผลิตขึ้นจะนำไปใช้ในการเสริฟอาหารของลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานหุ่นยนต์ในการสร้างสีสัน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวที่สองเพื่อรองรับงาน ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด อาทิ งานEvents ต่าง ๆ
การทำตลาดหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท CT Asia Robotics จำกัด มุ่งเจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัทจะทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น คนทำงานและผู้สูงอายุ ส่วนแผนระยะยาวบริษัทตั้งเป้าเจาะตลาดหุ่นยนต์ญี่ปุ่นภายใน 3 ปี สำหรับหุ่นยนต์ไทยตัวแรกซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นตอนการผลิตจะสามารถนำไปใช้จริงได้ในช่วงไตรมาส2 ของปีพ.ศ. 2553 และบริษัทมีแผนที่จะนำหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยทีมวิศวกรไทยไปโชว์ในงาน Robot Expo ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น: