วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการ “M-150 Ideology 2009 รอบตัดสิน

ทีมหนองกระโห้ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก คว้ารางวัลชนะเลิศ ปฏิบัติการสร้างสรรค์สถานีโซลาร์เซลล์ปี 2009
เครื่องดื่ม เอ็ม-150 ได้จัดพิธีปิดและประกาศผล โครงการ “M-150 Ideology 2009 - พลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อชุมชน” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ที่ลานพาร์ค พารากอน สยามพารากอน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ซึ่งนายประธาน ไชยประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด ได้กล่าวสรุปถึงความเป็นมาและความสำเร็จของโครงการ ฯ ว่า ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดความสามารถ ช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม โดยนิสิตนักศึกษาจำนวน 4 ทีม ได้ออกไปก่อสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ มอบให้ชุมชนที่ห่างไกล เป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ซึ่งเครื่องดื่ม เอ็ม-150 ได้มอบแผงโซลาร์เซลล์ทีมละ 60 แผง และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอีกทีมละ 220,000 บาท เมื่อปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้ว ได้จัดประกวดผลงานชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และทุนการศึกษาอีก 200,000 บาท ผลปรากฏว่า ทีม หนองกระโห้ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากเจ้าของผลงาน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาชนบท ซึ่งก่อสร้างมอบให้ชุมชน ที่หมู่บ้านห้วยน้ำใส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ได้ครองรางวัลเกียรติยศดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: