วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

สบร.เปิดเมืองสร้างสรรค์ให้เด็กได้ร่วมสร้างจินตนาการในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2553

สบร. ร่วมกับเซ็นทรัล ขอเชิญคุณหนูๆร่วม “กระตุกต่อมคิด ตะลุยเมืองสร้างสรรค์” ในงานวันเด็กปี’53 ตั้งแต่วันที่ 8-10 มกราคม ณ.เซ็นทรัลเวิลด์
พล.ร.อ. ฐนิธ กิตติอำพน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) กล่าวว่า การที่ สบร. ได้ร่วมจัดงานวันเด็กในปีนี้ขึ้น เพราะ สบร.เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างคน สร้างองค์ความรู้ โดยการปูพื้นฐานตั้งแต่เด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสอดรับกับคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบไว้คือ "คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม" ทั้งนี้ สบร.มีหน่วยงานภายในจำนวน 5 หน่วยงาน ซึ่งต่างมีภารกิจหลักในการกระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (NDMI) อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ศูนย์คุณธรรม (Moral Center) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) ที่จะถ่ายทอดเรื่องราว พร้อมสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ นอกจากจะสร้างความจดจำในตัวองค์กรแล้ว ยังสามารถกระตุกต่อมคิดในตัวของเด็ก และเยาวชน ให้เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี อย่างมีคุณธรรม ซึ่งสอดรับกับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น: