วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

กูเกิลเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมประกวดออกแบบภาพดูเดิลสำหรับประเทศไทย

ครั้งแรกกับการประกวด Doodle 4 Google ในประเทศไทย เปิดตัวที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพฯ ศิลปินชื่อดังอย่าง หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล, อาจารย์สังคม ทองมี และคุณนวลตอง ประสานทอง ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินภาพดูเดิลที่ชนะเลิศจะปรากฏบนโฮมเพจของกูเกิล ประเทศไทย หนึ่งวันเต็มในปี 2553
กูเกิล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศโครงการประกวดดูเดิลฟอร์กูเกิล ('Doodle 4 Google') ครั้งแรกในเมืองไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงอุทยานการเรียนรู้ TK park นักเรียนอายุ 5-18 ปีทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพ 'ดูเดิล' (Doodle) สำหรับกูเกิล ภายใต้หัวข้อ “เมืองไทยของฉัน” โดยงานออกแบบจะต้องสื่อถึงสิ่งที่ผู้ออกแบบชื่นชอบเกี่ยวกับเมืองไทยและสอดประสานอย่างกลมกลืนกับโลโก้ของกูเกิล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดได้ที่ www.google.co.th/doodle4google
กูเกิลเปิดตัวโครงการประกวดสำหรับเยาวชนไทยที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพฯ พร้อมตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์, รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , คุณทัศนัย วงค์พิเศษกุล ผู้อำนวยการ สำนักอุทยานการเรียนรู้ และคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วย คุณนวลตอง ประสานทอง และ หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล
นักเรียนที่ชนะการประกวดจะมีโอกาสได้แสดงผลงานภาพดูเดิลบนหน้าโฮมเพจของกูเกิล ประเทศไทย (http://www.google.co.th/) เป็นเวลาหนึ่งวันเต็มในวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ (13 เมษายน 2553) เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้รับชม นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของกูเกิลที่เมืองเมาเท่นวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และจะได้รับคอมพิวเตอร์แลปท็อปและทุนการศึกษา ส่วนทางโรงเรียนจะได้เงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี และผู้ที่เข้ารอบ 40 คนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันประกาศผลและพิธีมอบรางวัลในกรุงเทพฯ ช่วงเดือนเมษายน
คุณพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาดประเทศไทย กูเกิล กล่าวว่า “โลโก้ของเราสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัวเรา พร้อมทั้งร่วมฉลองโอกาสพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญ เหตุการณ์ และวันสำคัญๆ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ชมภาพศิลปะเกี่ยวกับเมืองไทยที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของเยาวชนจากทั่วประเทศ"
ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "Google เป็นสื่อเทคโนโลยีสากลช่วยสืบค้นแหล่งความรู้และเรียนรู้นวัตกรรมหรือเรื่องราวใหม่ๆ ที่เด็กและคนไทยนิยมใช้อย่างมาก และกิจกรรม Doodle 4 Google: เมืองไทยของฉัน จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพทางศิลปะการวาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งสื่อสารและเชื่อมโยงสังคมไทยกับสังคมโลกผ่านภาพดูเดิลบนเว็บไซต์ของกูเกิล เชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม สร้างสรรค์ และภาคภูมิใจที่ได้เผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยสู่สายตาผู้คนทั่วโลกด้วย"
การปรับแต่งโลโก้ของกูเกิลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2542 และนับจากนั้นเป็นต้นมา ทีมงานกูเกิลดูเดิลได้ร่วมรำลึกเหตุการณ์สำคัญ วาระครบรอบ และเทศกาลต่างๆ ทั่วโลกผ่านทางภาพดูเดิลที่ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโลโก้ Google รวมถึงภาพดูเดิลที่ได้รับการออกแบบสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ เช่น ภาพดูเดิลสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง และภาพดูเดิลวันพ่อแห่งชาติ
ศิลปินชื่อดังของไทยคัดสรรผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมโหวตเพื่อหาผู้ชนะใน 4 กลุ่มอายุ
ศิลปินชื่อดังของไทย อาจารย์สังคม ทองมี, หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล และคุณนวลตอง ประสานทอง ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมด้วยตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ TK park และกูเกิล ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนหลายพันชิ้น โดยเกณฑ์การตัดสินที่ใช้ได้แก่ องค์ประกอบศิลป์ ความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดแนวคิด และข้อความบรรยายเกี่ยวกับผลงานในหัวข้อ “เมืองไทยของฉัน”
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ 40 คนหรือ 10 ผลงานของแต่ละกลุ่มอายุ และจากนั้นประชาชนทั่วไปก็จะร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมกับคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อสรรหาผลงานชนะเลิศของแต่ละกลุ่มอายุ รวมทั้งหมด 4 คน ทั้งนี้เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 40 คนจะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลระดับประเทศที่กรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน และจะได้แสดงภาพผลงานดูเดิลที่อุทยานการเรียนรู้ TK park เพื่อเผยแพร่แรงบันดาลใจแก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-28 มีนาคม เดนนิส ฮวาง นักวาดภาพดูเดิลคนแรกของกูเกิล จะร่วมคัดเลือกผู้ชนะเลิศระดับประเทศ
อาจารย์สังคม ทองมี กล่าวว่า “โครงการประกวดดูเดิลฟอร์กูเกิลกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถทางศิลปะอย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองไทยสู่สายตาชาวโลก ในฐานะกรรมการตัดสิน ผมคาดหมายว่าจะได้พบเห็นผลงานที่แปลกใหม่มากมาย ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยม และสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของความเป็นไทยอย่างแท้จริง”
คุณนวลตอง ประสานทอง กล่าวว่า "การเผยแพร่แง่มุมเกี่ยวกับเมืองไทยแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายล้านคนทั่วโลกผ่านทางโฮมเพจของกูเกิลนับเป็นช่องทางที่ดีเยี่ยมในการแสดงศักยภาพของศิลปินรุ่นเล็กของไทย สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน เราจะพิจารณาจากการใช้สี ความแปลกใหม่ และความริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งใช้ถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไทย"
หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล กล่าวว่า “การเล่นอินเทอร์เน็ตมีความสนุกอยู่ในตัวเองและเชื่อมโยงกับตัวเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเมื่อนำศิลปะมาผนวกเข้าไปด้วยแล้วก็ยิ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยกิจกรรมการประกวด Doodle ครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตประจำวันของคนไทยให้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้นำมาแสดงบนเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างกูเกิล ก็ยิ่งทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการนี้รู้สึกถึงความภูมิใจ ซึ่งกูเกิลได้แสดงถึงความใส่ใจต่อผู้ใช้โดย เฉพาะกับคนไทย และเป็นการดึงดูดให้ผู้ใช้ได้ใกล้ชิดและเข้าถึงกูเกิลมากยิ่งขึ้นด้วย”
สถานศึกษาทั่วประเทศได้รับมอบชุดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดในครั้งนี้ พร้อมด้วยแผนการเรียนรู้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด ภาพถ่าย ภาพดูเดิลในอดีต มีอยู่ที่: http://www.google.co.th/doodle4google โรงเรียนที่สนใจร่วมโครงการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 21040401

ไม่มีความคิดเห็น: