วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

“ฮอนด้า” จัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “Honda Green Bin Design Contest”

"เพียงแค่เราเริ่มที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่..ประตูสู่แนวทางความคิดที่เปลี่ยนแปลงโลกได้คงอยู่ไม่ไกล"

• โครงการความรับผิดชอบเพื่อสังคม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ออกแบบถังขยะ แบบ Eco Design
• เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท
เซ็นทรัล เวิลด์ (15 มกราคม 2553) – วันนี้ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ฮอนด้า กรีน บิน ดีไซน์ คอนเทสต์ (Honda Green Bin Design Contest)” โดยมีผู้ที่สนใจ อาทิ นิสิต นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์การออกแบบถังขยะตามแนวคิด Eco Design ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะ และวัสดุเหลือใช้ได้อย่างถูกต้องเข้ามาจำนวนมากมายหลายร้อยผลงาน โดยได้ผ่านการตัดสินจากรอบคัดเลือกต่าง ๆ มาจนถึง 10 ผลงานสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศนี้
คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮอนด้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กิจกรรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมทักษะด้านช่าง กิจกรรมมอเตอร์ สปอร์ต และกิจกรรมกีฬาระดับโลก สำหรับโครงการฮอนด้า กรีน บิน ดีไซน์ คอนเทสต์ นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ‘ฮอนด้า กรีนเวย์’ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อโลกที่ไร้ขยะ”
โครงการ “ฮอนด้า กรีน บิน ดีไซน์ คอนเทสต์” เป็นการประกวดผลงานการออกแบบถังขยะแนวคิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนสามารถจัดการคัดแยกขยะหลากหลายประเภท เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว เศษวัสดุอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการนำขยะแปรรูปเป็นสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามอย่างมีศิลปะ สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในที่อยู่อาศัยทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวด และรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท พร้อมใบประกาศนียบัตร นักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความสวยงาม และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลงานที่ผ่านด่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ผลงานนี้ เป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบ หรือเคยส่งประกวด หรือรับรางวัลจากที่ใดมาก่อนทั้งสิ้น พร้อมทั้งได้รับการผลิตผลงานจริง เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการในรอบตัดสินนี้อีกด้วย

10 ผลงานสุดท้าย Honda Green Bin Design Contest
1) H4 : ณัฐ นามโสวรรณ์ ชื่อผลงาน : ReCycle Hoop
2) H5 : ปวิมล สามเสน , ณัฐณิชาช์ เต็มศิริวัฒน์ , นิรวิทธ์ ยนตรรักษ์ ชื่อผลงาน : Bin-To Pin-To
3) H11 : ศรัณพร กาลิก , เจษฎา อินทรภักดิ์ ชื่อผลงาน : FLOW
4) H15 : ณฐพงศ์ เนื่องจากอวน ชื่อผลงาน : Circle Green Bin
5) H25 : เอกภูมิ เกียรติผดุงกุล ชื่อผลงาน : START
6) H28 : วุฒิชัย ลีลาวรวงศ์ ชื่อผลงาน : ECO_box
7) H29 : วรวิทย์ หาทวี ชื่อผลงาน : Anti Ant
8) H34 : จิตรเลขา รามพงษา , นุชนาถ เชื้ออินต๊ะ ชื่อผลงาน : Box bin
9) H35 : น.ส.ขวัญฤทัย วงศ์รัตนกาญจน์, น.ส.ณัฐมาน ธเนศนิตย์, น.ส.วันวิสาข์ ศรีพินิจ ชื่อผลงาน : CACTUSI-MO
10) H48 : เมธา ศีตะจิตต์ ชื่อผลงาน : ECO-TIE

ผลการตัดสินชิงชนะเลิศ Honda Green Bin Design Contest
รางวัลชนะเลิศ
คุณ เอกภูมิ เกียรติผดุงกุล
ชื่อผลงาน : START
(เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
คุณ ศรัณพร กาลิก , เจษฎา อินทรภักดิ์
ชื่อผลงาน : FLOW
(เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม)

.

.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
คุณ เมธา ศีตะจิตต์
ชื่อผลงาน : ECO-TIE
(เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม)

.

.

๐ รางวัลชมเชย คุณจิตรเลขา รามพงษา , นุชนาถ เชื้ออินต๊ะ ชื่อผลงาน : Box bin เงินสด 10,000 บาท
๐ รางวัลชมเชย คุณณัฐ นามโสวรรณ์ ชื่อผลงาน : ReCycle Hoop เงินสด 10,000 บาท
๐ รางวัล Popular vote น.ส.ขวัญฤทัย วงศ์รัตนกาญจน์, น.ส.ณัฐมาน ธเนศนิตย์, น.ส.วันวิสาข์ ศรีพินิจ ชื่อผลงาน : CACTUSI-MO เงินสด 5,000 บาท
๐ รางวัลพิเศษเพื่อนักสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ (Green Genaration) น.ส.ภานุมาศ ตันเจริญ เงินสด 3,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: