วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

เครือธนาคารกสิกรไทย สำหรับชีวิตวันนี้และตลอดไป (KASIKORNBANK GROUP: A People to Simplify your Life)

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เครือธนาคารกสิกรไทยได้วางแผนพลิกโฉมการให้บริการของเครือ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มากกว่าบริการทางการเงิน ภายใต้ปรัชญาใหม่ของการให้บริการ “เครือธนาคารกสิกรไทย สำหรับชีวิตวันนี้...และตลอดไป” (KASIKORNBANK GROUP: A People to Simplify your Life) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมิติใหม่ของการให้บริการรอบด้านแบบ 360 องศา
“ธุรกิจต้องมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่แล้ว เครือธนาคารกสิกรไทยอยู่ในอุตสาหกรรรมที่มีการแข่งขันสูงมาก ซึ่งหากมองกลับไป 10 ปีที่แล้ว รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจมาได้คิดว่าเก่งแล้ว แต่ก็มีคู่แข่งรอดมาเหมือนกัน แถมยังมีผู้เล่นใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ หลังจากที่เราทำแค่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ก็เปลี่ยนแปลงสู่การทำธุรกิจแบบเป็นเครือ คือทำธุรกิจอื่นๆ ที่เดิมได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว และตอนนี้ก็สามารถทำได้แล้ว ซึ่งพอมีสินค้าบริการที่ครบถ้วนก็นึกว่าเก่งอีก แต่ไม่นานทุกคนในตลาดต่างมีเครือเป็นของตนเอง ดังนั้นการปรับตัวในครั้งนี้เพื่อการรองรับการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น”
คุณบัณฑูร กล่าวต่อว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้ ประการแรกต้องมีสินค้าบริการใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆ และประการที่สองคือการบริหารต้นทุนและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ส่วนต่างของกำไรที่ดี และธุรกิจเดินต่อไปได้ ซึ่งเป็นโจทย์ของเครือธนาคารกสิกรไทยด้วยเช่นกัน
“จากจุดมุ่งหมายที่ต้องการสนองความต้องการของชีวิต (การเงิน) ของลูกค้า พบว่าแท้จริงแล้ว สิ่งที่เป็นความต้องการมากที่สุด ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เรื่องนี้อาจเข้าใจไม่ง่ายนัก แต่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ ทุกคนลืมและมองโจทย์แคบเกินไป เพราะเมื่อทำธุรกิจก็มักจะติดอยู่กับตัวสินค้าของตนเอง ซึ่งนี่เป็นจุดบอดที่สำคัญ จนลืมมองไปถึงความต้องการที่แท้จริง มองไปถึงชีวิตของลูกค้า”
ขุมปัญญาแห่งชีวิตและธุรกิจ
คุณบัณฑูร กล่าวว่าปรัชญาใหม่ของการให้บริการทางการเงินนี้ เรียกว่า K NOW ที่รวบรวมสาระ ข้อมูล ความรู้ คำปรึกษาที่จำเป็นในชีวิตและธุรกิจรอบด้านอย่างต่อเนื่องครบวงจร เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เกินกว่าบริการการเงินที่ได้รับ
โดยข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการกลั่นกรองคัดสรรแล้วว่า เป็นข้อมูลคุณภาพที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ เป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ มุมความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายชุมชนโดยเครือธนาคารกสิกรไทยจะเป็นแกนในการประสานและรวมผู้ประกอบการธุรกิจในสายเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนธุรกิจนั้นต่อเนื่องไปในระยะยาว
K NOW ที่มุ่งให้ข้อมูลความรู้แก่ลูกค้า เครือธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนาก้าวกระโดดอีกครั้ง โดยมุ่งสู่การเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างพร้อมสรรพ (Advice Ready) เพื่อเป็นพันธมิตรที่อยู่เคียงข้างกับลูกค้าตลอดไป ทั้งในยามรุ่งเรืองและช่วงที่ประสบปัญหา โดยมุ่งหวังว่าคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเครือธนาคารกสิกรไทยจะช่วยให้
สำหรับผู้ใช้บริการการเงินส่วนบุคคล K NOW จะเป็นบริการที่ผนวกเอาความสะดวกสบายนานัปการ ทำให้ชีวิตของลูกค้าเป็น “ชีวิตเอกเขนก” หรือ Leisurely Life ที่สมบูรณ์แบบ อุดมด้วยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การวางแผนทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่ก่อนจะเกิดจนถึงวัยสูงอายุหลังเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนกลุ่มลูกค้าธุรกิจ นอกจากได้รับบริการการเงินแบบ Solution ที่เน้นการให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจรแล้ว K NOW จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่ง เติบโต เป็น “ธุรกิจไร้ขีดจำกัด” หรือ Boundless Business ด้วยบริการและคำปรึกษา ความรู้ด้านต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภาพเศรษฐกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเงินกองทุนที่พร้อมเข้าร่วมลงทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจของลูกค้าด้วย
ปีหน้ายังมีโครงการที่จะขยายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นยิ่งขึ้น นอกจากนั้นจะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมทุน (Venture Capital) เข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจของลูกค้าเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องเงินทุนในการดำเนินธุรกิจด้วยโครงการดังกล่าวข้างต้นจะพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่สมบูรณ์ที่สุด และนับแต่นี้ต่อไปทุกบริการของเครือธนาคารกสิกรไทย จะพัฒนาไปสู่การให้บริการในแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้จะมีบริการ K-WePlan ซึ่งเป็นโปรแกรมให้ลูกค้าส่วนบุคคลได้วางแผนการเงินตลอดช่วงชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ
การดำเนินธุรกิจของเครือธนาคารกสิกรไทย ภายใต้แนวคิด “สำหรับชีวิตวันนี้...และตลอดไป” อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการระยะหนึ่งเพื่อให้ได้บริการที่สมบูรณ์แบบ คุณบัณฑูร กล่าวปิดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น: