วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

โครงการ การจัดทำคู่มือข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานในโครงการ “การจัดทำคู่มือข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA)” โดยมีนายยงยุทธ ทองสุข รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ม.ค.2553

ไม่มีความคิดเห็น: