วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

“วอลล์แพดเดิลป๊อบ” รุกกิจกรรมในโรงเรียน ชวนเด็กประถม ฯ ทั่วประเทศประกวดผลงานสร้างสรรค์จากไม้ไอศกรีมวอลล์

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดย ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อบ เดินหน้ารุกกิจกรรมตั้งแต่ต้นปี 2553 เปิดตัวโครงการ “เปิดโลกจินตนาการกับวอลล์แพดเดิลป๊อป” เชิญชวนน้องๆระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีมวอลล์ เพื่อเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ชิงรางวัลและทุนการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีมูลค่ากว่า 500,000 บาท
วัตถุประสงค์
• เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีอิสระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพราะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจะช่วยเสริมสร้างสมาธิ รวมทั้งพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กๆ ซึ่งส่งผลอันดีต่อการเรียนรู้ด้านอื่นๆต่อไป
• เพื่อกระตุ้นให้เด็กและผู้ใหญ่ รู้จักการนำวัสดุเหลือใช้ เช่น ไม้ไอศครีม มาสรรสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์
• เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิดช่วยกันทำ ภายใต้การเเนะนำของครู
กลุ่มเป้าหมาย
เด็กอายุระหว่าง 8 -12 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย ทั่วประเทศ กำหนดการรับสมัครและประกาศผล
• รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553 ถึง 15 กันยายน 2553
• ประกาศผลระดับภูมิภาค ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2553
• ชิงชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมการจัดแสดงผลงาน ในเดือน ธันวาคม 2553
กติกาในการเข้าร่วม
• รวมกลุ่มนักเรียน อายุระหว่าง 8-12 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาฯ จำนวน 3-5 คนต่อทีม พร้อม อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
• สร้างงานประดิษฐ์ ที่ใช้ไม้ไอศกรีมวอลล์ เป็นส่วนประกอบหลัก ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ของโลก” พร้อมเรียงความอธิบายเเหล่งที่มาของจินตนาการความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
• ส่งภาพถ่ายผลงาน พร้อมเรียงความ มาที่ ตู้ปณ. 20 ปณจ. บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
• 1 ทีม ต่อ 1 ชิ้นงาน และ ผลงานที่จัดส่งจะต้องส่งเข้าประกวดในนามโรงเรียนเท่านั้น
• ไม่จำกัดจำนวนทีมหรือจำนวนชิ้นงานต่อโรงเรียน
เกณฑ์ในการตัดสิน
แบ่งการตัดสินออกเป็น 3 รอบ คือ
1. รอบคัดเลือกระดับภาค จะเป็นการคัดเลือกจากภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาร่วมประกวด โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกชิ้นงานจาก 5 เขตการแข่งขัน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพฯ ให้เหลือ 20 ชิ้นงานต่อเขตการแข่งขัน (รวม 100 ชิ้นงาน)
2. รอบตัดสินระดับภาค คณะกรรมการจะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อคัดเลือกและค้นหาผู้ชนะอันดับที่ 1, 2, 3 และ ชมเชย 7 ชิ้นงาน รวมทั้งสิ้น 10 ชิ้นงานต่อเขตการแข่งขัน (รวม 50 ชิ้นงาน)
3. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จะเป็นการคัดเลือกจากผู้ชนะอันดับ 1 ของแต่ละเขตการแข่งขัน โดยคณะกรรมการ ในเดือนธันวาคม 2553 ที่กรุงเทพมหานคร
เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้
• ความคิดสร้างสรรค์ 40%
• ความสวยงาม 25%
• ความยากง่ายในการประดิษฐ์ 25%
• การนำเสนอชิ้นงาน 10%
คณะกรรมการ
คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์
คุณรัตติกร วุฒิกร
ทีมงานจาก วอลล์แพดเดิลป๊อป
รางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ 100,000 บาท
รางวัลขวัญใจประชาชน 20,000 บาท
ระดับเขตการแข่งขัน
รางวัลที่ 1* 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 2,500 บาท
(*สำหรับโรงเรียนที่ได้รางวัลที่ 1 ในแต่ละเขตการแข่งขัน โรงเรียนจะได้ของรางวัลต่างหากเป็น มูลค่า 30,000 บาท)

ไม่มีความคิดเห็น: