วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

เปิดตัวโครงการ “ปิดเทอมเปิดทัวร์ กับ U-network ตอน เที่ยวมรดกไทย ใส่ใจมรดกโลก”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ U-Network สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ “ปิดเทอมเปิดทัวร์ กับ U-network ตอน เที่ยวมรดกไทย ใส่ใจมรดกโลก” พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกของไทยแก่เด็กและเยาวชน หนึ่งในกิจกรรมดีดีเพื่อฉลอง 50 ปี ททท.
นายวันเสด็จ ถาวรสุข รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ ททท. เปิดเผยว่า “ททท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนโครงการ “ปิดเทอมเปิดทัวร์ กับ U-network ตอน เที่ยวมรดกไทย ใส่ใจมรดกโลก” จาก U-Network เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่เป็นมรดกโลกของไทย ไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หรือ มรดกโลกทางธรรมชาติที่เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
ในปี 2553 นี้ เป็นปีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครบรอบ 50 ปี ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้เชิญชวนเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ออกแบบแผนการเดินทางท่องเที่ยว มรดกไทย มรดกโลก ในช่วงปิดเทอมใหญ่ และให้ความรู้ ก่อนการออกเดินทางเสาะแสวงหาภูมิปัญญาเรียนรู้อารย-ธรรมและเรียนรู้มรดกโลกอันงดงามและเป็นที่ภูมิใจยิ่งของไทย โครงการ ปิดเทอม เปิดทัวร์ กับ U-Network ตอนเที่ยวมรดกไทย ใส่ใจมรดกโลก มีหัวใจหลักเพื่อเป็นการให้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกของประเทศไทย ทั้ง 5 แห่ง 5 เส้นทาง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา, แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง, ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง, ดงพญาเย็น เขาใหญ่ และต้องการสร้างแรงจูงใจให้ นิสิต นักศึกษา ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลา ปิดเทอม คือเดือน มีนาคม-เมษายน
น้องๆ นักศึกษาที่สนใจจะต้องจัดตั้งกรุ๊ปทัวร์ 5 คน พร้อมเขียนแผนการเดินทางท่องเที่ยวตลอด 3 วัน 2 คืนที่แสดงออกถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเรียนรู้ ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกนั้นๆ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้ทุนการศึกษาเดินทางท่องเที่ยว 50,000 บาท และเดินทางท่องเที่ยวจริงตามแผนการที่วางไว้, รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้ทุนการศึกษาเดินทางท่องเที่ยว 30,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับสองจะได้ทุนการศึกษาเดินทางท่องเที่ยว 20,000 บาท, และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่www.thaiteentour.net

ไม่มีความคิดเห็น: