วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

“ซีพี ออลล์” จับมือ 3 ธนาคารใหญ่ให้สินเชื่อแฟรนไชส์ร้านเซเว่นฯ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ร่วมกับ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย
บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จับมือ 3 ธนาคารไทย ได้แก่ กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์ และนครหลวงไทย จัดบริการสินเชื่อพิเศษแก่ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น อีเลฟ-เว่น หนุนผู้ประกอบการรายย่อยของไทยเริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคง ผลักดันตลาดค้าปลีก 2553 โตต่อเนื่อง เผยอีก 3 ปี เพิ่มสัดส่วนร้านแฟรนไชส์เป็น 59% ขณะที่ 3 ธนาคารมั่นใจ ช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
การลงนามความร่วมมือระหว่าง บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กับธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารนครหลวงไทย จัดบริการสินเชื่อพิเศษสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น อีเลฟเว่น ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายจะขยายสาขาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการคนไทยมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยตั้งเป้าว่าในปี 2556 จะขยายสาขาร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยเป็น 7,000 สาขา และเพิ่มสัดส่วนสาขาของร้านแฟรนไชซี่เป็น 59% จากปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 5,300 สาขา แบ่งเป็นสาขาของร้านแฟรนไชซี่ 47% ล่าสุดจึงได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารไทยรายใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารนครหลวงไทย จัดบริการสินเชื่อพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์เซเว่น อีเลฟเว่น สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่
“ปัจจุบันประชาชนทั่วประเทศมีความต้องการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผู้สนใจจะลงทุนในธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น แต่อาจจะติดปัญหาเรื่องเงินทุน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและมั่นคง เพราะได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำของประเทศไทย อีกทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในครั้งนี้ยังช่วยเสริมฐานความแข็งแกร่งให้ตลาดค้าปลีกปี 2553 ขยายตัวอย่างคึกคักและช่วยกระตุ้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย” นายก่อศักดิ์ กล่าว
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้นำในการให้บริการและเงินทุนแก่เอสเอ็มอี โดยที่ผ่านมาได้ออกบริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกไทย (K-SME Start-up Solutions) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นกิจการทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้
ดังนั้นการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น จะเป็นโอกาสให้ผู้สนใจธุรกิจค้าปลีกได้เริ่มต้นเป็นเจ้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในปัจุบัน เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากเป็นร้านค้าที่ได้รับความนิยม และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานจากบริษัท ซีพี ออลล์ ในขณะที่ธนาคารกสิกรไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้านเงินทุนแก่นักธุรกิจที่สนใจจะเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานถึง 10 ปี โดยผู้ขอกู้จะทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วัน และได้รับเงินภายใน 7 วัน ทั้งนี้ธนาคารตั้งเป้าปล่อยกู้ในปีแรกไว้ 300 ล้านบาท
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในปี 2553 ธนาคารมีนโยบายปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างสอดคล้องกับสภาวะการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับซีพี ออลล์ ในการนำเสนอสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยได้เริ่มต้นธุรกิจของตนเอง และเติบโตเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจจากทางเซเว่น อีเลฟเว่น และได้รับการสนับสนุนบริการทางการเงินที่ครบวงจรจากธนาคารไทยพาณิชย์ด้วย
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรและยั่งยืนบนพื้นฐานของความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างธนาคารกับลูกค้า ในโอกาสนี้ผู้ประกอบการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ขอรับสินเชื่อจากธนาคารจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน การตลาด ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ
นอกจากการสนับสนุนสินเชื่อในครั้งนี้แล้ว ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังจัดสินเชื่อเคหะนครหลวงไทยสำหรับผู้ประกอบการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ซื้อหรือรีไฟแนนซ์อาคารพาณิชย์ตลอดจนที่อยู่อาศัยทุกประเภท โดยจะได้รับสิทธิพิเศษด้านอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากธนาคาร อันเป็นการยืนยันให้เห็นถึงความพยายามในการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรของธนาคาร

ไม่มีความคิดเห็น: