วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

นายกฯชูดิจิทัลคอนเทนท์ขับเคลื่อนศก.สร้างสรรค์

นายกฯเผยดิจิทัลคอนเทนท์ นำร่องและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซิป้าบูม Digital Media Asia 2010 ปูทางไทย“ฮับ”อุตฯสร้างสรรค์อาเซียน คาดปีนี้อุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนท์ ไทยโต 2.2 หมื่นล้าน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยดิจิทัล คอนเทนท์” ในงาน Digital Media Asia 2010 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า จัดขึ้น โดยมี ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ดร. จีรศักดิ์ พงศ์พิษณุพิจิตร์ ประธานกรรมการบริหาร และ นาวาตรี ดร. วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการ Digital Media Asia 2010 ที่มีเป้าหมายจะนำไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนท์ในภูมิภาคนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นในการวางรากฐาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามนโยบายรัฐบาลที่จะใช้ระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวคิดหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้สัดส่วนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยอยู่ในระดับร้อยละ 20 ของจีดีพีภายในปี 2555
เหตุผลที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากในการแข่งขันทุกวันนี้ ไม่สามารถแข่งขันกันด้วยต้นทุนแรงงาน ต้นทุนทรัพยากรแบบเดิมๆ แต่ความคิดที่สร้างสรรค์และต้นทุนทางวัฒนธรรมจะสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้ รวมทั้งเป็นระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาจากจุดแข็งของประเทศ คือ ศิลปวัฒนธรรม ทำให้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง และเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
“รัฐบาลได้สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นวาระแห่งชาติผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 นอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน เพื่อการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดสรรงบสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อให้ไทยก้าวสู่เป้าหมายสำคัญ คือ การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน” นายอภิสิทธิ์กล่าว
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า โครงการ Digital Media Asia 2010 ยังถือเป็นการสร้างฐานอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างคนไทยให้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าจากวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นสินค้าหรือบริการทางด้านดิจิทัล “ประการสำคัญ โครงการ Digital Media Asia 2010 เป็นความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนท์ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยจะมีช่องทางขยายการตลาด สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ด้านร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า ได้จัดทำโครงการ Digital Media Asia 2010 ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียในการแสดงศักยภาพการจัดงานด้านมีเดียระดับโลก รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนท์ เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกในด้านแอนิเมชั่น เกม การออกแบบกราฟฟิค โฆษณา และการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวต่อว่า แม้ว่าขณะนี้อุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนท์ ของไทยยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดโลก โดยข้อมูลจากซิป้าระบุว่า มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนท์โลก มีประมาณ 10 ล้านล้านบาท เป็นมูลค่าแอนิเมชั่นโลก ประมาณ 2 ล้านล้านบาท มูลค่าอุตสาหกรรมเกมโลกประมาณ 8 ล้านล้านบาท และกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าดังกล่าวมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่เชื่อมั่นว่า จากการผลักดันของทุกฝ่ายจะทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนท์ไทยครองส่วนแบ่งในตลาดโลกได้
รายงานข่าวจากซิป้าระบุว่า ในช่วงปี 2547-2549 อุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนท์ด้านแอนิเมชั่นและเกมของไทย เติบโตสูงกว่าร้อยละ 20 และคาดการณ์ว่าในปีนี้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทยจะมีมูลค่าถึง 22,000 ล้านบาท นอกจากนี้ซิป้ายังได้วางเป้าหมายว่า โครงการ Digital Media Asia 2010 ซึ่งจะมีกิจกรรม 4 ส่วนคือ Animations, Film & Music, Games, Business Relation ตามลำดับ จะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท มีการจ้างงานจากอุตสาหกรรมโดยตรงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องไม่ต่ำกว่า 2,100 คน

ไม่มีความคิดเห็น: