วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กลุ่มไมเนอร์จับมือไทยพาณิชย์หนุนสินเชื่อพันล้านบาท และบริการ Business Cash Management เสริมศักยภาพธุรกิจ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีโรงแรมในเครือ 30 แห่งและร้านอาหารกว่า 1,100 สาขา ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท พร้อมให้บริการ Business Cash Management จากธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า “การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพและโอกาสในการเติบทางธุรกิจในอนาคต ทำให้บริษัทสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารในภูมิภาคเอเชีย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจออกไปในระดับสากล ซึ่งเป็นผลมาจากความมีวินัยทางการเงินและการวางแผนการบริหารระยะยาวอย่างรอบคอบ แม้ว่าการประกอบธุรกิจในปี 2552 ที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านวิกฤติเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ แต่ในด้านผลประกอบการของบริษัทแล้วนับได้ว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากธุรกิจอาหารในเครือบริษัทสามารถสร้างการเติบโตของผลกำไรที่ดีและมีการทำสัญญาให้สิทธิ์แฟรน์ไชส์ร้านอาหารเพิ่มเติมในต่างประเทศ เช่น อินเดียและเวียดนาม ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมก็มีการลงนามในสัญญารับบริหารจัดการโรงแรมภายใต้แบรนด์ อนันตรา ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทเพิ่มเติมอีกกว่า 9 แห่ง ตลอดจนความสำเร็จในการปรับโครงสร้างธุรกิจในกลุ่มโดยการเข้าถือหุ้นใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
นางปรารถนา มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเสริมว่า “จากการวางแผนทางการเงินที่รอบคอบของบริษัทฯ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนในระดับ 1 เท่าในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถสร้างความได้เปรียบจากต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำในปีที่ผ่านมา อีกส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินคือเราได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่จะมีวงเงินสำรองแบบ “Committed Facility” ซึ่งเสมือนเป็นแหล่งเงินทุนสำรองให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความต้องการของเราจึงได้อนุมัติสินเชื่อเพิ่มขึ้นในวงเงิน 1 พันล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นวงเงินแบบ Committed Revolving ระยะเวลา 3ปี เพื่อเสริมความคล่องตัวในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มบริษัท นอกจากนี้ทางธนาคารยังได้ให้บริการทางด้าน Business Cash Management ด้วยจากเครือข่ายทั่วประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ เราเชื่อว่าบริการดังกล่าวจะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของกลุ่มบริษัท
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวสรุปว่า “การสนับสนุนสินเชื่อในวงเงิน จำนวน 1,000 ล้านบาท ให้กับกลุ่มไมเนอร์ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ในการเป็น Premier Universal Bank และเป็น Total Solution Provider ให้ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการขยายธุรกิจ โดยพร้อมร่วมคิด ร่วมทำ ให้คำปรึกษา และร่วมดำเนินการเพื่อผลักดันให้สามารถเติบโตก้าวหน้าต่อไป โดยความสำเร็จในการขยายธุรกิจของกลุ่มไมเนอร์ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจ”
สำหรับบริการ Business Cash Management ที่ธนาคารให้แก่กลุ่มไมเนอร์ในครั้งนี้ คือ “SCB Payroll” ซึ่งจะช่วยดูแลการโอนจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของกลุ่มไมเนอร์ในโรงแรม 15 แห่งและร้านอาหารกว่า 700 สาขาทั่วประเทศ พร้อมการันตีการตรงเวลาในการโอนเงินเข้าบัญชี ภายในเวลา 6 โมงเช้า นอกเหนือจากประสิทธิภาพของบริการดังกล่าวแล้ว ด้วยจำนวนเครือข่ายสาขาและเครื่อง ATM ที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีมากที่สุดในประเทศไทย จะเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของกลุ่มไมเนอร์ทั่วประเทศได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: