วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ซื้อขายวันแรก

สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ และภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยเป็นบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น: