วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

การบินไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การบินไทย

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การบินไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการบินไทยสายการบินแห่งชาติมีความเจริญก้าวหน้าด้วยบริการที่ประทับใจเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการจากทั่วโลกมากว่า ครึ่งศตวรรษและจะเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป โดยนำเครื่องบินของการบินไทยจำนวน 4 แบบ มาออกแบบเป็นตราไปรษณียากร เพื่อแสดงถึงความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีแต่ละยุค โดยตราไปรษณียากรนี้จะเปิดจำหน่ายวันที่ 1 พฤษภาคมนี้
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ การบินไทยได้ดำเนินธุรกิจการบินในฐานะสายการบินแห่งชาติมาเป็นเวลา 50 ปี ซึ่งจะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ บริษัทฯ ได้จารึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ไว้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญในครั้งนี้ ผ่านตราไปรษณียากร หรือแสตมป์ บริษัทฯ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเพื่อจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี การบินไทย ได้คัดสรรรูปเครื่องบินแบบต่างๆที่มีอยู่ในฝูงบินของบริษัทฯในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาออกแบบเป็นตราไปรษณียากรที่ระลึกจำนวน 4 แบบ ดังนี้
- แสตมป์ดวงที่ 1 เป็นรูป เครื่องบินดีซี- 6B นามพระราชทานศรีสุนทร ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบแรกที่บริษัทฯ ใช้ทำการบิน เมื่อวันก่อตั้งบริษัทฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2503 โดยมีโลโก้ รูปละครรำ ซึ่งเป็น โลโก้แรกของบริษัทฯ อยู่บนตัวเครื่องบิน
- แสตมป์ดวงที่ 2 เป็นรูป เครื่องบินดีซี 10-30 มีโลโก้ลายเส้นสีม่วง ชมพู ทอง บนลำตัว และหางเครื่องบิน ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบที่การบินไทยใช้ในเส้นทางบินสู่ทวีปยุโรปและ ออสเตรเลีย ระหว่างปีพุทธศักราช 2518 ถึง 2531
- แสตมป์ดวงที่ 3 เป็นรูป เครื่องบินโบอิ้ง 747-400 นามพระราชทานหริภุญชัย ลำที่เพ้นท์ลายรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์บนลำตัวเครื่องบิน ที่จัดทำขึ้นในปีพุทธศักราช 2542 เพื่อร่วมฉลองในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สามารถแสดงให้ทั่วโลกประจักษ์ถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย
- แสตมป์ดวงที่ 4 เป็นรูป เครื่องบินแอร์ บัส A340-600 นามพระราชทานวัฒนานคร ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงในการบินพิสัยกลางถึงไกล นอกจากนี้เป็นลำที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงตราสัญลักษณ์บนเครื่องบินให้ดูทันสมัยมากขึ้น เหมาะสมกับปัจจุบัน
แสตมป์รูปเครื่องบินทั้ง 4 แบบนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหน้าประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ บริษัท การบินไทยฯ ตลอด 50 ปี ที่ผ่านมา ทั้งในด้านการเติบโตของเส้นทางบิน และการบริการ นับจากวันแรกที่บริษัทฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบใบพัด ความจุ 60 ที่นั่ง มีเครื่องบินในฝูงบินเพียง 3 ลำ ทำการบินเพียง 3 จุดบินในทวีปเอเชีย จนปัจจุบันมีเครื่องบินจำนวน 90 ลำ ทำการบิน 67 จุดบิน ทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศใน 4 ทวีปทั่วโลก
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาการบินไทย ในปีนี้ ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกขึ้นเพื่อให้นักสะสม และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระสำคัญของสายการบินแห่ง ชาติดังกล่าว“แสตมป์ชุดนี้ เป็นภาพเครื่องบินโดยสาร 4 ลำ ซึ่งสะท้อนวิวัฒนาการความทันสมัยในแต่ละยุค โดยประกอบพื้นหลังเป็นผ้าไหมสีต่างๆ แสดงถึงการเดินทางแห่งผ้าไหมบนฟากฟ้าในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ลำแรก เครื่องดีซี-6B ที่ใช้ในเที่ยวบินแรกของการบินไทยเมื่อ 50 ปีก่อน เครื่องดีซี-10-30 สะท้อนบทบาทสำคัญในการพัฒนาการของการบินไทยสู่ความเป็นสายการบินระดับโลก เครื่องโบอิ้ง 747-400 นามพระราชทาน ‘หริภุญชัย’ ลวดลายรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์บนตัวเครื่อง ในวโรกาส มหามงคลพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา และเครื่องแอร์บัส A340-600 นามพระราชทาน ‘วัฒนานคร’ แสดงวิวัฒนาการในด้านประหยัดเชื้อเพลิงและความจุที่นั่งจำนวนมาก ทั้งสี่ดวงพิมพ์สีสันสดใสใช้เทคนิคพิเศษปั๊มดุนนูนเคลือบยูวีบนตัวเครื่อง ทั้ง 4 ดวง”
ตราไปรษณียากรชุดดังกล่าว เริ่มจำหน่ายในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ราคาดวงละ 3 บาท เต็มแผ่น 30 บาท ชุดซองวันแรกจำหน่ายราคาชุดละ 30 บาท บรรจุ 2 ซอง และแผ่นชีทที่ระลึก ราคา 22 บาท ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม โทร. 02-831-3856 , 02-831-3816 หรือ Call Center 1545 และ http://www.thailandpost.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น: