วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

นานมีบุ๊คส์ จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 55 พรรษา

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรเอกชนประกาศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 55 พรรษา พร้อม เปิดตัวโครงการบริจาคตู้หนังสือ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 550 โรงเรียน” เพื่อสร้างโอกาสการอ่านแก่เยาวชนในโรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นประธานในพิธีและรับมอบตู้หนังสือ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา
นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบอนาคตด้วยการมอบหนังสือ 1 ตู้ ให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาส โดยบริจาคเงินเพื่อซื้อตู้หนังสือพร้อมหนังสือใหม่คุณภาพดีในราคาตู้ละ 20,000 บาท นานมีบุ๊คส์จะร่วมสมทบทุนหนังสือใหม่คุณภาพดีเพิ่มอีก 12,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 32,000 บาท จัดส่งให้โรงเรียนที่ผู้บริจาคระบุ หรือผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินเพื่อซื้อหนังสือใหม่ตามกำลังศรัทธา นานมีบุ๊คส์ยินดีสมทบหนังสือใหม่ให้ตามมูลค่าที่บริจาค ผู้ที่บริจาค 1,000 บาท นานมีบุ๊คส์สมทบหนังสืออีก 1,000 บาท โดยที่ตู้จะระบุชื่อผู้บริจาคเพื่อให้โรงเรียนทราบ ตู้หนังสือมี 2 ลายคือ ตู้ลายหมีแพนด้าและตู้ลายแพะตามปีที่ประสูติ
ในวันงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บริษัทอี้ตั้นอิม ปอร์ทจำกัด และบ.ปตท.เคมิคอลจำกัด ได้ประเดิมโครงการฯ บริจาคตู้หนังสือรายละ 55 โรงเรียน รวม 165 ตู้ 165 โรงเรียน โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวแทนรับมอบ
สนใจติดต่อขอบริจาคได้ที่ร้านหนังสือนานมีบุ๊คส์ ทั้ง 6 สาขา หรือที่ http://www.nanmeebooks.com/ โทร.0-2662-3000 กด 1 Call center

ไม่มีความคิดเห็น: