วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

สวทช.นำเสนอผลงานเยาวชนไทย ออกแบบ การ์ตูนไซไฟ สายพันธุ์ไทยแท้ เน้นแนวคิด เนื้อหาสร้างสรรค์ พร้อมสอดแทรกสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ

29-3-2553ณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช.ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมากล สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก สมาคมการ์ตูนไทย และเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม จัดการประกวดการ์ตูนไซไฟไทยก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เรื่องสั้นและวาดการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์หรือเรื่องไซไฟ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสื่อที่กระตุ้นจินตนาการบนหลักของเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้ง่ายขึ้นผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาจัดทำการ์ตูนเป็นรูปเล่มออกสู่ท้องตลาด และที่สำคัญสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาจากการ์ตูนได้ อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 150 ผลงาน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลการการประกวดการ์ตูนไซไฟไทยก้าวไกลสู่สากล จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท 12,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม K-os จากโรงเรียนหอวัง อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Doubt จากโรงเรียนสารวิทยา และอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมกลิ่นกล้วยหอม จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ส่วนในระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมขนมผิง 234 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Bakk Family จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม MMA จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุดท้ายรางวัลชมเชยประเภทละ 2 ทีม ได้รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท สำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการ์ตูนไซไฟไทย เพื่อศึกษาถึงหลักการการออกแบบ สร้างสรรค์การ์ตูนสายพันธุ์ไทย ที่สอดแทรกความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ ผลงานการ์ตูนที่ได้รับรางวัล จะมีการตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายเป็นครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: