วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

การเงินธนาคารเปิดตัวหนังสือ ยุทธศาสตร์การวางแผนสำหรับธุรกิจครอบครัว เล่มเดียวเผยทุกเคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจครอบครัว

สำนักพิมพ์การเงินธนาคาร เปิดตัวหนังสือใหม่ ยุทธศาสตร์การวางแผนสำหรับธุรกิจครอบครัว ให้เป็นคู่มือสำหรับ นักธุรกิจครอบครัว และทายาทธุรกิจ ให้ได้เรียนรู้แล้วเข้าใจกระบวนการวางแผนควบคู่ “รูปแบบใหม่” ที่จะช่วยผสานกลมกลืนระหว่าง ครอบครัว และ ธุรกิจ นำทางให้ “ธุรกิจครอบครัว” เป็นทั้งเครื่องมือทำกำไร และเครื่องมือแสดงตัวตนและความเป็นตำนานของตระกูลที่ยั่งยืนและมั่นคง
คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์การเงินธนาคาร จัดงานเปิดตัวหนังสือใหม่ ยุทธศาสตร์การวางแผนสำหรับธุรกิจครอบครัว ซึ่งเขียนโดย ศาสตราจารย์ แรนเดล เอส คาร์ล๊อค และศาสตราจารย์ จอนห์ แอล หวอด แห่ง Kellogg School Center of Family Enterprise มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ Family Business ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย คุณอนุรัตน์ ก้องธรนินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณอนุรัตน์ ก้องธรนินทร์ ผู้แปล และ คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ”
ในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ อาจารย์ด้านการจัดการและกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานและบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร พร้อมด้วยศิษย์เก่าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน (SFB) และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานคับคั่ง
คุณอนุรัตน์ ก้องธรนินทร์ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการแปลหนังสือเล่มนี้ว่า “เหตุที่ทำให้ผมทุ่มเทให้กับการแปลหนังสือเล่มนี้ ก็เนื่องจากตอนที่ผมกำลังมีประเด็นสำคัญ ว่าจะหาวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนา เก็บรักษาสายสัมพันธ์อันดีของหมู่สมาชิกครอบครัว และขณะเดียวกันธุรกิจครอบครัวสามารถพัฒนาอยู่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ผมได้พบหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีทั้งหลักการ และแนวปฏิบัติที่สามารถตอบโจทย์ต่างๆ ได้ดีมาก เมื่อผมเล็งเห็นแนวทางแก้ปัญหาของตัวเองได้สำเร็จ ผมคิดว่าธุรกิจครอบครัวอื่นๆ ก็น่าจะมีปัญหาในทำนองเดียวกัน ผมจึงได้ร่วมกับสำนักพิมพ์การเงินธนาคารจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเป็นภาษาไทย ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจครอบครัวที่กำลังมองหากระบวนการในการเก็บรักษาธุรกิจครอบครัวและส่งมอบไปยังรุ่นต่อ ๆ ไป ให้เป็นตำนานครับ”
ด้านคุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ หรือ คุณมน ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ ได้กล่าวว่า “พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วถึงได้รู้ว่าเทคนิคที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังเรามา จนกระทั่งทำให้เราสามารถรับช่วงธุรกิจได้อย่างทุกวันนี้ ก็คือหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนสำหรับธุรกิจครอบครัวนั่นเอง และยิ่งได้อ่านก็ยิ่งพบเทคนิควิธีการที่น่าจะช่วยจัดการวางระบบระเบียบต่างๆ ของบริษัทอีกมากมายค่ะ”
ปัจจุบัน ธุรกิจครอบครัวเป็นหน่วยธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่มธุรกิจครอบครัวที่มียอดขายสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศไทย สามารถวัดเป็นยอดขายที่มีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 3 ของ GDP รวมของประเทศ และเมื่อวัดในด้านมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทสูงสุด 1,000 อันดับของไทย พบว่าเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวสูงถึง 70% การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจครอบครัวให้สามารถสืบทอดความสำเร็จต่อไปได้เรื่อยๆ จึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยในให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในระยะยาว แต่น่าเสียดายที่หลายธุรกิจครอบครัวต้องประสบกับปัญหาที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจครอบครัวมากมาย เช่น ไม่สามารถหาผู้สืบทอดธุรกิจที่เหมาะสมได้ การทะเลาะเบาะแว้งระหว่าง เครือญาติที่ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก หรือกระบวนการทำงานแบบธุรกิจครอบครัวดั้งเดิมที่ทำให้ธุรกิจปรับตัวตามโลกไม่ทัน และอื่นๆ อีกมากมาย
หนังสือ ยุทธศาสตร์การวางแผนสำหรับธุรกิจครอบครัว จึงเป็น “คัมภีร์” ที่ทุกคนที่อยู่ในธุรกิจครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ผู้ก่อตั้งธุรกิจ ทายาทธุรกิจ หรือผู้ที่อยู่ในตระกูลที่ประกอบธุรกิจครอบครัว ควรต้องอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น: