วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เปิดตัวหนังสือ “อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ”

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวพ็อกเกตบุ๊ก “อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ” ผ่าวิกฤต ปี 2535-ปัจจุบัน พร้อมเปิดเวทีร่วมเสวนาเพื่อการแสวงหาทางออกร่วมกันในหัวข้อ “ก้าวข้ามวิกฤตชาติ” โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต คุณสุวิชชา เพียราษฎร์ บรรณาธิการ ซึ่งมี ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ดำเนินรายการ
สำหรับพ็อกเกตบุ๊ก “อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ” นั้น เป็นการรวบรวมเรื่องราวที่กล่าวได้ว่าเป็น “ประวัติศาสตร์” สำคัญของชาติทั้งสิ้น ผ่านการเรียบเรียงคำบอกเล่าจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญๆ อย่างละเอียด ซึ่งหลายๆ เรื่องเป็นข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน โดยแบ่งออกเป็น 7 ช่วง ได้แก่
1. การพลิกฟื้นการประปานครหลวง องค์กรรัฐวิสาหกิจที่ในขณะนั้นมีปัญหาขาดทุนสะสมกว่า 2,000 ล้านบาท ให้กลับมามีกำไรภายใน 3 ปี
2. การผลักดันให้มีการเปิดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของไทย ให้สามารถสนองตอบความขาดแคลนแพทย์ของประเทศ ท่ามกลางอุปสรรคปัญหานานา
3. ฝ่าวิกฤตการทูต โดยการเจรจากับ “ซาอุฯ” สู่การฉีกธรรมเนียม กระทรวงการต่างประเทศ ที่ต้องบันทึกไว้ในความทรงจำ
4. ปี 2535 จากเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ทำให้ทุกคนรู้จัก ดร.อาทิตย์ มากที่สุดในนาม “วีรบุรุษประชาธิปไตย”
5. การพัฒนาโครงสร้างสาธารณสุขไทย ทั้งการเปิดสถาบันพระบรมราชชนก อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ผลิตแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนนี เพื่อผลิตพยาบาล และสถาบัน สิรินธร เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข รวมถึงการเปิดแนวคิดประกันสุขภาพซึ่งเป็นต้นตำรับ “รักษาทุกโรค” ในกระทรวงสาธารณสุข
6. การแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง “เขื่อนราษีไศล” ครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
7. วิถีโครจร “อาทิตย์” ชีวิตปัจจุบัน การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต จนสามารถเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ให้อยู่ในระดับดีมาก ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต ด้วยคะแนน 4.62
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเมือง ในปี 2553 จะเกิดปัญหาวิกฤตรุนแรงมากน้อยแค่ไหน ยังไม่มีใครสามารถสรุปได้ ภายในงานจึงได้เปิดเวทีร่วมเสวนาเพื่อการแสวงหาทางออกร่วมกัน ในหัวข้อ “ก้าวข้ามวิฤตชาติ” โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมี ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ดำเนินรายการ
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สุวิชชา เพียราษฏร์(บรรณาธิการ)
ปีพิมพ์ : 1 / 2553
ปก : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคาปกติ : 175.00 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: