วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ปตท.ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ทดแทนการใช้ CNG ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซฯ และสถานีบริการหลัก NGV

นายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการทดลองพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่” ระหว่าง ปตท. โดย นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2553 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยถึงสาระสำคัญของสัญญาฯ ว่า ปตท. และ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) จะร่วมมือกันในการดำเนินโครงการทดลองพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคม โดย บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ผลิตและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรของโรงเลี้ยงสัตว์ บริษัท มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นก๊าซชีวภาพอัด หรือ Compressed Bio-methane Gas (CBG) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย ปตท. จะรับซื้อก๊าซชีวภาพอัดในราคาที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ CNG ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลัก NGV (Mother Station) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพอัดประมาณ 6.5 ตันต่อวัน ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 6,400 ลิตรต่อวัน หรือ ก๊าซหุงต้ม (LPG) ประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อวัน
นายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือก และได้รับความสะดวกในการใช้พลังงานทดแทนเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะราคาน้ำมันที่มีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกและลดภาระการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแล้ว ยังจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมูลสุกร โดยการนำของเสียที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วมาทำให้เกิดคุณค่า ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างมีคุณภาพครบวงจร ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: